עוצב על-ידי YITH — בקר YITH WooCommerce Role based Prices

הגדרת מחירים שונים עבור משתמשים שונים באתרי eCommerce.

Version 1.0.16 נבדקה לאחרונה בתאריך: 19/מאי/2017

נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML

הורד