Skip Navigation

YITH WooCommerce Role based Prices תואם WPML. תוסף זה נבדק באופן יסודי וניתן להשתמש בו לבניית אתרים רב-לשוניים ללא בעיות.

YITH WooCommerce Role based Prices

– פותח על-ידי YITH

גרסה 1.13.0

נבדקה לאחרונה בתאריך: ינואר 3, 2022

הגדרת מחירים שונים עבור משתמשים שונים באתרי eCommerce.

בעיות ידועות

אין בעיותת אימות לא פתורות בין תוסף זה ל-WPML. חפש את כל הבעיות הידועות.