Skip Navigation
0

יש עניין רב בהגעה למיקום הטוב ביותר האפשרי בתוצאות חיפוש בשפות שונות. שיפור המיקום בחיפוש הוא מאמץ ארוך טווח ומהווה שילוב של תוכן טוב, מבנה אתר טוב ומימוש טכני נכון.

לקבלת התמונה הגדולה, ניתן למצוא מדריך מפורט על SEO רב-לשוני. היום פרסמנו מדריך על הוספת תגי hreflang. אם הנושא חדש עבורך, תגי hreflang מספרים ל-Google מה תרגום של מה. זהו כלי חדש יחסית, ש-Google ביקשה ממנהלי אתרים להוסיף לאתרים רב-לשוניים כדי ש-Google תוכל להבין טוב יותר את היחסים בין תרגומים.

תגי hreflang בין שפות

WPML יוצר עבורך תגי hreflang באופן אוטומטי. יש לקרוא את המדריך החדש על-מנת להבין כיצד זה פועל וגם כדי לוודא שקודי השפה שאתה מציג תואמים את כוונותיך. לכל שפה יש קוד שמספר ל-Google על הקהל המיועד של ה'גרסה'. ניתן לספר ל-Google ששפה מסוימת מיועדת לאנשים בשילוב מסוים של ארץ/שפה (כגון קנדים צרפתים) או עבור כל מי שמדבר את השפה (רק צרפתית).

קרא את המדריך, ראה כיצד זה פועל וודא שקודי השפה של האתר שלך עבור תגי hreflang מספקים ל-Google את המידע הנכון.