Skip Navigation

WPML מורכב מתוסף ליבה ומתוספים נוספים. תוסף הליבה WPML Multilingual CMS תמיד נחוץ. תוכל להתקין תוספים נוספים לקבלת פונקציונליות נוספת.

WPML Multilingual CMS

תוסף הליבה הופך את WordPress לרב-לשוני. הוא מוסיף את בקרות התרגום ומאפשר תרגום תוכן.

WPML String Translation

התוסף String Translation (תרגום מחרוזות) מאפשר לתרגם מחרוזות של הממשק ישירות מתוך WordPress מבלי להשתמש בקובצי .mo.
התוסף מאפשר יותר מאשר רק תרגום טקסט סטטי. הוא מאפשר לך גם לתרגם טקסטים המיוצרים על ידי המשתמש שנמצאים מחוץ לפוסטים ולדפים. לדוגמה, נתוני תיאור אתר ו-SEO.

WPML Translation Management

כשהלקוחות שלך יקבלו את האתר הרב-לשוני החדש שלהם, העבודה שלך תסתיים ותתחיל העבודה שלהם. התוסף Translation Management (ניהול התרגום) עוזר למנהלי אתרים לנהל את עבודות התרגום שלהם. הם יהפכו משתמשים רגילים למתרגמים, יישלחו להם עבודות ויעקבו אחרי ההתקדמות של סטטוס התרגום של האתר.

WPML Media Translation

תוסף זה מאפשר להשתמש ב'גלריה' של WordPress בשפות שמות. תוכל לשלוט על איזה תמונות יוצגו בכל שפה.

התוסף Sticky Links (קישורים דביקים) שומר על קישורים פנימיים מפני שבירה. הוא עוקב באופן אוטומטי אחרי דפים המקושרים באתר שלך ושומר על העדכניות של כל הקישורים הנכנסים. כשתשנה את מבנה הקישורים הקבועים, ההיררכיה ואפילו את שמות הדפים, כל הקישורים הנכנסים יעודכנו באופן אוטומטי.

WPML CMS Navigation

התוסף CMS Navigation (ניווט CMS) מוסיף רכיבי ניווט שבהם תוכל להיעזר בבניית האתר. כולל שביל ניווט, תפריטים נפתחים וניווט בסרגל צד.

תוספי תאימות בין WPML ותוספים אחרים

WooCommerce רב-לשוני

מאפשר בניית אחרי מסחר אלקטרוני רב-לשוניים באמצעות WooCommerce ו-WPML.

Gravity Forms Multilingual

מאפשר תרגום של Gravity Forms. תוכל ליצור טופס בשפה שלך ולתרגם אותו לשפות שונות. אין צורך לתחזק מספר טפסים, אחד לכל שפה.

Contact Form 7 Multilingual

מאפשר תרגום טפסים של Contact Form 7. צור טפסים פעם אחת ותרגם אותם לכל השפות של האתר באמצעות WPML.

BuddyPress Multilingual

מאפשר הרצת אתר רשת חברתית רב-לשוני באמצעות BuddyPress ו-WPML.

Advanced Custom Fields Multilingual

תוסף דבק שמקל על השימוש ב-WPML תרגום תוכן המסופק בשדות שנוצרו באמצעות Advanced Custom Fields.

WPML All Import

מאפשר לך לייבא תוכן רב-לשוני ל-WordPress באמצעות התוספים WP All Import ו-WPML.

MailChimp for WordPress Multilingual

תוסף 'דבק' זה מקל לתרגם ב-WPML, תוכן שסופק ב-MailChimp for WordPress.

זמין בסוגי חשבונות Multilingual Blog ו-Multilingual CMS.

זמין רק בסוג חשבון Multilingual CMS.