WPML מורכב מתוסף ליבה ומתוספים. הליבה WPML Multilingual CMS תמיד נחוצה. ניתן להתקין כל שילוב של התוספים לקבלת פונקציונליות נוספת.


WCML-icons_blueזמין בסוגי חשבונות Multilingual Blog ו-Multilingual CMS.

WCML-icons_yellowזמין רק בסוג חשבון Multilingual CMS.
WPML Multilingual CMS

תוסף הליבה הופך את WordPress לרב-לשוני. הוא מוסיף את בקרות התרגום ומאפשר תרגום תוכן.WPML String Translation

התוסף String Translation (תרגום מחרוזות) מאפשר לתרגם מחרוזות של הממשק ישירות מתוך WordPress מבלי להשתמש בקובצי .mo.
התוסף מאפשר יותר מאשר רק תרגום טקסט סטטי. הוא מאפשר לך גם לתרגם טקסטים המיוצרים על ידי המשתמש שנמצאים מחוץ לפוסטים ולדפים. לדוגמה תיאור האתר ונתוני SEO.WPML Translation Management

כאשר הלקוחת שלך מקבלים את האתר הרב-לשוני החדש שלהם, העבודה שלך מסתיימת ושלהם מתחילה. התוסף Translation Management (ניהול התרגום) עוזר למנהלי אתרים לנהל את עבודות התרגום שלהם. הם יהפכו משתמשים רגילים למתרגמים, ישלחו להם משימות ויעקבו אחרי סטטוס התרגום של האתר.תוסףWPML Media Translation

תוסף זה מאפשר להשתמש ב'גלריה' של WordPress בשפות שמות. תוכל לשלוט על איזה תמונות יוצגו בכל שפה.התוסף Sticky Links (קישורים דביקים) שומר על קישורים פנימיים מפני שבירה. הוא עוקב באופן אוטומטי אחרי דפים המקושרים באתר שלך ושומר על העדכניות של כל הקישורים הנכנסים. כשאתה משנה את מבנה ההיררכיה של קישורים קבועים ואפילו של זיהויי דפים, קישורים נכנסים מתעדכנים מיד.WPML CMS Navigation

התוסף CMS Navigation (ניווט CMS) מוסיף רכיבי ניווט שבהם תוכל להיעזר בבניית האתר. כולל שביל ניווט תפריטים נפתחים וניווט בסרגל צד.


תוספי תאימות בין WPML ותוספים אחריםWooCommerce Multilingual

מאפשר בניית אחרי מסחר אלקטרוני רב-לשוניים באמצעות WooCommerce ו-WPML.Gravity Forms Multilingual

מאפשר תרגום של Gravity Forms. תוכל ליצור טופס בשפה שלך ולתרגם אותו לשפות שונות. אין צורך לשמור טופס עבור כל שפה.BuddyPress Multilingual

מאפשר הרצת אתר רשת חברתית רב-לשוני עם BuddyPress ו-WPML.WPML All Import

מאפשר ייבוא של תוכן רב-לשוני ל-WordPress באמצעות WP All Import ותוספי WPML.Advanced Custom Fields Multilingual

תוסף דבק שמקל על השימוש ב-WPML תרגום תוכן המסופק בשדות שנוצרו באמצעות Advanced Custom Fields.