WPML מורכב מתוסף ליבה ותוספים נוספים. תוסף הליבה WPML Multilingual CMS תמיד נחוץ. תוכל להתקין תוספים נוספים לקבלת פונקציונליות נוספת.


WCML-icons_blueזמין בשתי החבילות: בלוג רב-לשוני ו-CMS רב-לשוני.

WCML-icons_yellowזמין רק בחבילה CMS רב-לשוני.


WPML Multilingual CMS

תוסף הליבה הופך את WordPress לרב-לשוני. הוא מוסיף את בקרות התרגום ומאפשר תרגום תוכן.

WPML Media Translation

תוסף זה מאפשר להשתמש ב'גלריה' של WordPress בשפות שמות. תוכל לשלוט על איזה תמונות יוצגו בכל שפה.

WPML String Translation

התוסף String Translation (תרגום מחרוזות) מאפשר לתרגם מחרוזות של הממשק ישירות מתוך WordPress מבלי להשתמש בקובצי .mo.

התוסף מאפשר יותר מאשר רק תרגום טקסט סטטי. הוא מאפשר לך גם לתרגם טקסטים המיוצרים על ידי המשתמש שנמצאים מחוץ לפוסטים ולדפים. לדוגמה, נתוני תיאור אתר ו-SEO.

WPML Translation Management

כשהלקוחות שלך יקבלו את האתר הרב-לשוני החדש שלהם, העבודה שלך תסתיים ותתחיל העבודה שלהם. התוסף Translation Management (ניהול התרגום) עוזר למנהלי אתרים לנהל את עבודות התרגום שלהם. הם יוכלו להפוך משתמשים רגילים למתרגמים, לשלוח להם משימות ולעקוב אחר ההתקדמות של תרגום האתר.

התוסף Sticky Links (קישורים דביקים) שומר על קישורים פנימיים מפני שבירה. הוא עוקב באופן אוטומטי אחרי דפים המקושרים באתר שלך ושומר על העדכניות של כל הקישורים הנכנסים. כשתשנה את מבנה הקישורים הקבועים, ההיררכיה ואפילו את שמות הדפים, כל הקישורים הנכנסים יעודכנו באופן אוטומטי.

WPML CMS Navigation

התוסף CMS Navigation (ניווט CMS) מוסיף רכיבי ניווט שבהם תוכל להיעזר בבניית האתר. כולל שביל ניווט, תפריטים נפתחים וניווט בסרגל צד.

WooCommerce Multilingual

WCML-icons_yellow-wooמאפשר בניית אחרי מסחר אלקטרוני רב-לשוניים באמצעות WooCommerce ו-WPML.

Gravity Forms Multilingual

WCML-icons_yellow-gravityמאפשר תרגום Gravity Forms. תוכל ליצור טופס בשפה שלך ולתרגם אותו לשפות שונות. אין צורך לתחזק מספר טפסים, אחד לכל שפה.

BuddyPress Multilingual

WCML-icons_yellow-Buddyמאפשר הרצת אתר רשת חברתית רב-לשוני באמצעות BuddyPress ו-WPML.

WPML Translation Analytics*

ניהול תרגום יכול להיות עבודה קשה, במיוחד עם יש לאתר שלך תוכן רב ואתה משתמש במספר מתרגמים. המודול Translation Analytics מקל על העבודה. תקבל דוחות על סטטוס התרגום של האתר שלך ותראה את ההתקדמות לאורך זמן.

*כחלק מ-WPML 3.2 כבר אינו מודול נפרד. כלול בניהול התרגום של WPML.

WPML XLIFF*

מאפשר לך לשלוח תוכן לשירותי תרגום או למתרגמים עצמאיים באמצעות ממשק XLIFF שהוא תקן בתעשייה. הממשק XLIFF מרחיב את לוח בקרת התרגום של WPML ומאפשר לך לשלוח מסמכים ולקבל אותם בתבנית XLIFF.

*כחלק מ-WPML 3.2 כבר אינו מודול נפרד. הוא כלול בניהול התרגום של WPML.