דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Adding 'Sindhi' new RTL language

נפתח על ידי khurramZ בEnglish Support
Quick solution available

3 8 לפני 1 שנה, 6 חודשים

Vincenzo

Access to the merge/segmentation app

נפתח על ידי claudiaD-5 בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 6 חודשים

Przemysław

ACF Pro labels do not display properly 1 2

נפתח על ידי paulinaS-2 בEnglish Support

4 20 לפני 1 שנה, 11 חודשים

Bigul

When using get_post_permalink on wp_insert_post the old permalink is returned 1 2 3

נפתח על ידי Henrik בEnglish Support

5 33 לפני 2 שנים, 3 חודשים

Shekhar Bhandari

Who to get translated data from a WordPress multisite using WP REST API 1 2

נפתח על ידי Aurelien בEnglish Support

2 32 לפני 2 שנים, 4 חודשים

Aurelien

When I go to translate a page I’ve created using using Salient Visual Composer, 1 2

נפתח על ידי mathieulaflamme בEnglish Support

3 28 לפני 2 שנים, 5 חודשים

Bigul

XLIFF File not saving to ACF

נפתח על ידי davidF-49 בEnglish Support

3 5 לפני 2 שנים, 7 חודשים

Przemysław

Products stock and price update not syncing

נפתח על ידי maximilianoM בEnglish Support

2 4 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Vincenzo

Language redirection without loading default

נפתח על ידי pierS-2 בEnglish Support
Quick solution available

4 13 לפני 2 שנים, 8 חודשים

phoenixM

Product translation editor KO 1 2

נפתח על ידי marcp-21 בEnglish Support
Quick solution available

3 21 לפני 2 שנים, 8 חודשים

tchungL

Different Links with WC Vendors Pro – Add Products

נפתח על ידי Alan בEnglish Support

2 7 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Bigul

help to wpml switch language for email actions 1 2 3

נפתח על ידי desireeM בEnglish Support

3 37 לפני 2 שנים, 9 חודשים

Ahmed Ibrahim

How to find & delete waiting for translations strings

נפתח על ידי davidG-36 בEnglish Support

2 8 לפני 2 שנים, 9 חודשים

Bigul

Match multilanguage woocommerce products, categories and tags after import

נפתח על ידי gianfrancoa-3 בEnglish Support
Quick solution available

2 9 לפני 2 שנים, 9 חודשים

gianfrancoa-3

Translation of a custom rewrite slug of a custom post type

נפתח על ידי lucaP-26 בEnglish Support

4 4 לפני 2 שנים, 4 חודשים

capie

נושאי פורום נוצרו

משתמש זה לא יצר עדיין שום דיון.


All articles written by Bigul: