דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
wp_icl_languages_translations export ansi

נפתח על ידי Daniel בEnglish Support

3 14 לפני 6 שנים, 6 חודשים

Andreas Neuber

Illegal offset type in isset or empty in sitepress.class.php on line 7146

נפתח על ידי Lukas בEnglish Support

2 11 לפני 6 שנים, 10 חודשים

Bigul

String transl. – allow local translators to edit complete ones 1 2

נפתח על ידי Janis בEnglish Support

3 23 לפני 6 שנים, 10 חודשים

Janis

Images not selectable until "Make 'Media' translatable"

נפתח על ידי Jeroen בEnglish Support

3 9 לפני 6 שנים, 10 חודשים

Jeroen

נושאי פורום נוצרו

משתמש זה לא יצר עדיין שום דיון.


All articles written by Bigul: