דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Translate "UPDATE THE BILLING ADDRESS….." sentence.

נפתח על ידי patrickV-24 בEnglish Support

2 16 לפני 2 שבועות, 1 יום

patrickV-24

Original language of translated attributes

נפתח על ידי patrickV-24 בEnglish Support

2 5 לפני 9 חודשים, 3 שבועות

patrickV-24

Product having 2 original languages

נפתח על ידי patrickV-24 בEnglish Support

2 9 לפני 10 חודשים

patrickV-24

Can't update WPML updates

נפתח על ידי patrickV-24 בEnglish Support
Quick solution available

2 6 לפני 10 חודשים, 1 שבוע

patrickV-24

WPML doesn't translate WooCommerce PDF Invoices plugin

נפתח על ידי patrickV-24 בEnglish Support

2 3 לפני 1 שנה, 2 חודשים

patrickV-24


All articles written by patrickV-24: