דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Compatibility with Advanced Custom Fields

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

7 8 לפני 7 שנים, 4 חודשים

Amir

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
WPML is telling me that it has a broken table that needs fixing 1 2 3 135 136 137

נוצר על ידי Amir בEnglish Support
Quick solution available

576 2,549 לפני 1 חודש

Gnist Design

How we can help with better marketing material for WPORG website

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

7 9 לפני 1 שנה

Klaas Jacob Koopman

I'm not sure if I need to run ICanLocalize migration

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 7 חודשים

Liliana Cavicchia

Problem with URL that have non-English characters in WPML 3.1.9

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

6 14 לפני 4 שנים, 5 חודשים

erikaS-2

WPML 3.1.5b3 for WordPress 3.9

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

1 1 לפני 5 שנים, 4 חודשים

Amir

WPML 3.1.4 released 1 2

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

7 18 לפני 5 שנים, 5 חודשים

Vitaliy

Problem with WPML 3.1.3 and lost translation connections 1 2 3 4 5 6

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

33 84 לפני 5 שנים, 6 חודשים

Amir

Content appears double on my site's front-end after 2.9 update

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

8 15 לפני 6 שנים

Amir

Media files disappear from my Media library and/or do not duplicate correctly

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

3 14 לפני 6 שנים, 1 חודש

sarah.n

WPML does not mark document duplicates as "Duplicate" after 2.9 update

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

2 2 לפני 6 שנים, 1 חודש

sarah.n

Posts and Pages disappear from my WordPress admin backend after 2.9 update

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

2 3 לפני 6 שנים, 1 חודש

sarah.n

Custom post types and slug translation leads to 404 after 2.9 update

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

4 5 לפני 6 שנים, 1 חודש

sarah.n

Welcome

נוצר על ידי Amir בSupport in Deutsch

1 1 לפני 6 שנים, 8 חודשים

Amir

Compatibility with Advanced Custom Fields

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

7 8 לפני 7 שנים, 4 חודשים

Amir

WPML Subscription Not Working

נוצר על ידי Amir בEnglish Support

2 3 לפני 7 שנים, 6 חודשים

Amir


All articles written by Amir: