דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Your WPML settings seem to be corrupted, when moving from sites

נפתח על ידי alexandre בEnglish Support

2 10 לפני 5 שנים, 1 חודש

Bruno

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
page not found

נפתח על ידי alexandre בSupporto in Italiano

1 2 לפני 4 שנים, 1 חודש

alexandre

non funziona il reidirizzamento del browser per lingua

נפתח על ידי alexandre בSupporto in Italiano

2 3 לפני 4 שנים, 2 חודשים

alexandre

xml sitemap su siti con più domini

נפתח על ידי alexandre בSupporto in Italiano

2 4 לפני 4 שנים, 7 חודשים

Vincenzo

WPML Multilingual CMS (3.1.8.4) does not appear in the Sites list for my domain

נפתח על ידי alexandre בEnglish Support

2 3 לפני 5 שנים, 1 חודש

alexandre

Your WPML settings seem to be corrupted, when moving from sites

נפתח על ידי alexandre בEnglish Support

2 10 לפני 5 שנים, 1 חודש

Bruno


All articles written by alexandre: