דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
New admin strings added – Not displayed in string translator

נפתח על ידי georgeI-4 בEnglish Support

2 9 לפני 2 שבועות, 4 ימים

georgeI-4

Attributes and String Translations are not working

נפתח על ידי georgeI-4 בEnglish Support

2 11 לפני 6 חודשים, 1 שבוע

georgeI-4

Shop page Greek version products do not appear

נפתח על ידי georgeI-4 בEnglish Support
Quick solution available

2 6 לפני 1 שנה, 5 חודשים

Carlos Rojas

Year built option does not appear in translated page

נפתח על ידי georgeI-4 בEnglish Support

2 14 לפני 1 שנה, 6 חודשים

Diego Pereira


All articles written by georgeI-4: