דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Translated product content doesn't show after update

נפתח על ידי jean-marieB בEnglish Support

4 8 לפני 3 שנים, 7 חודשים

Yuri

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
When using get_post_permalink on wp_insert_post the old permalink is returned 1 2 3

נפתח על ידי Henrik בEnglish Support

5 33 לפני 2 שנים, 3 חודשים

Shekhar Bhandari

Menu display location (nav_menu_locations) not saving

נפתח על ידי Henrik בEnglish Support
Quick solution available

2 5 לפני 3 שנים

Henrik

Backend url adds parameter to URL after change to "Different languages in direct

נפתח על ידי Henrik בEnglish Support

2 2 לפני 3 שנים, 11 חודשים

Dat Hoang


All articles written by Henrik: