Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 7.0.06 נבדק בתאריך: 30/אוק/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.4 נבדק בתאריך: 20/מאי/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 11.0.4 נבדק בתאריך: 07/אוק/2019
Recommended, Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.77.21 נבדק בתאריך: 16/אוק/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 0.7 נבדק בתאריך: 11/מרץ/2015
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.9.3 נבדק בתאריך: 26/נוב/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.6.4 נבדק בתאריך: 22/ספט/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.42 נבדק בתאריך: 31/אוג/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.28.0 נבדק בתאריך: 01/אוק/2021
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.3 נבדק בתאריך: 21/ספט/2021
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 5.11 נבדק בתאריך: 23/נוב/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 0.8.8.3 נבדק בתאריך: 22/אפר/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.0 נבדק בתאריך: 06/נוב/2017
תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.5 נבדק בתאריך: 18/אפר/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.3.9.5 נבדק בתאריך: 11/מאי/2021
אושרה על-ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.3 נבדק בתאריך: 29/ספט/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.17 נבדק בתאריך: 22/אוג/2018
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.0 נבדק בתאריך: 21/אוג/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.9 נבדק בתאריך: 01/אפר/2021
Not working
נבדק בתאריך: 08/נוב/2021
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.0.15 נבדק בתאריך: 16/פבר/2021
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.4.9 נבדק בתאריך: 18/אוק/2021
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 7.41 נבדק בתאריך: 22/אפר/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.2 נבדק בתאריך: 10/פבר/2014
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.5 נבדק בתאריך: 03/ספט/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.0 נבדק בתאריך: 26/אוק/2016
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 4.56 נבדק בתאריך: 29/יונ/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.1.6 נבדק בתאריך: 30/ינו/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.0 נבדק בתאריך: 20/פבר/2017
תואמת ל-WPML
גרסה 2.18 נבדק בתאריך: 30/מרץ/2021