דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Translating custom post type slugs render 404 page

נפתח על ידי Aurelien בEnglish Support

3 14 לפני 6 שנים, 4 חודשים

sarah.n

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Huge amount ajax resquests

נפתח על ידי Aurelien בAssistance en français

2 7 לפני 1 שנה, 7 חודשים

José Arcos

How to translate the default string ?

נפתח על ידי Aurelien בEnglish Support

2 3 לפני 2 שנים, 4 חודשים

Aurelien

Who to get translated data from a WordPress multisite using WP REST API 1 2

נפתח על ידי Aurelien בEnglish Support

2 32 לפני 2 שנים, 4 חודשים

Aurelien

Translating custom post type slugs render 404 page

נפתח על ידי Aurelien בEnglish Support

3 14 לפני 6 שנים, 4 חודשים

sarah.n


All articles written by Aurelien: