דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
show default language menu if country does not have translated menu

נוצר על ידי trid בEnglish Support

3 6 לפני 4 שנים, 11 חודשים

trid

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Translated repeatable custom fields (Toolset Types/Views) not appearing 1 2

נוצר על ידי trid בEnglish Support
Quick solution available

2 22 לפני 10 חודשים

trid

Translated repeatable custom fields not appearing

נוצר על ידי trid בEnglish Support

2 11 לפני 10 חודשים, 2 שבועות

trid

Split: Translation Management dashboard page empty after update to 2.8.3 and WPML 4.2.4

נוצר על ידי trid בEnglish Support

2 12 לפני 1 שנה, 2 חודשים

trid

Translation Management dashboard page empty after update to 2.8.3 and WPML 4.2.4

נוצר על ידי trid בEnglish Support
Quick solution available

2 9 לפני 1 שנה, 2 חודשים

Raja Mohammed

Sticky links in custom fields

נוצר על ידי trid בEnglish Support

2 6 לפני 1 שנה, 8 חודשים

Lauren

cakePlease

נוצר על ידי trid בEnglish Support

2 12 לפני 2 שנים, 2 חודשים

trid

Access and WPML user role unable to edit translated post 1 2

נוצר על ידי trid בEnglish Support

4 31 לפני 2 שנים, 11 חודשים

trid

Root page doesnt load

נוצר על ידי trid בEnglish Support

1 2 לפני 3 שנים, 1 חודש

trid

Does Sticky Links detect and convert links saved in custom fields?

נוצר על ידי trid בEnglish Support

2 2 לפני 4 שנים, 10 חודשים

Bruno

using sticky links

נוצר על ידי trid בEnglish Support

2 2 לפני 4 שנים, 10 חודשים

Sumit

show default language menu if country does not have translated menu

נוצר על ידי trid בEnglish Support

3 6 לפני 4 שנים, 11 חודשים

trid

Create locale aware links in php template files

נוצר על ידי trid בEnglish Support

3 7 לפני 5 שנים, 3 חודשים

trid

Output language equivalent url for page

נוצר על ידי trid בEnglish Support

2 4 לפני 5 שנים, 4 חודשים

trid


All articles written by trid: