דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Problem translating Portfolio title and items 1 2 3

נוצר על ידי julienM-9 בEnglish Support

6 31 לפני 5 שנים, 3 חודשים

Amit

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Test

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

1 2 לפני 3 חודשים

Amit

How to find my older support tickets

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

4 11 לפני 4 חודשים, 2 שבועות

Amit

WordPress 5.0 is out with a new editor called Gutenberg. 1 2

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

8 19 לפני 6 חודשים

Amit

New WPML 4.0.4 beta solves Media issues 1 2 3 4

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

19 50 לפני 1 שנה

Amit

Page builder strings are not being saved in WPML Translation Editor

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

5 15 לפני 1 שנה, 1 חודש

Amit

Resolve WPML 4 issues (Media & WooCommerce fixes) 1 2

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

15 33 לפני 1 שנה, 1 חודש

peterH-61

Invalid site registration key error 1 2

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

15 31 לפני 1 שנה, 2 חודשים

tatianaorellana

Images of products in secondary language will not show 1 2 3

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

33 40 לפני 1 שנה, 2 חודשים

clemensS-4

Media is not included in WPML Blog version

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

4 11 לפני 1 שנה, 2 חודשים

Amit

Product category URL returns error (404)

נוצר על ידי Amit בEnglish Support
Quick solution available

4 14 לפני 1 שנה, 7 חודשים

davideG-16

WPML 3.8 Known Issues 1 2

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

8 16 לפני 1 שנה, 11 חודשים

michaelM-101

WPML 3.7 Known issues with update and key registration 1 2 3 4

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

35 54 לפני 2 שנים, 4 חודשים

TECS international

blavטסט

נוצר על ידי Amit בתמיכה בעברית

2 2 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Itamar

Domain per langauge – AJAX sign in requests lead to performance issues

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

4 10 לפני 2 שנים, 10 חודשים

Amit

Test

נוצר על ידי Amit בEnglish Support

1 2 לפני 3 שנים, 2 חודשים

Amit


All articles written by Amit: