דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Problem translating Portfolio title and items 1 2 3

נפתח על ידי julienM-9 בEnglish Support

6 31 לפני 5 שנים, 11 חודשים

Amit

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
There Was a Problem Creating the .MO Files 1 2

נפתח על ידי Amit בEnglish Support
Quick solution available

9 18 לפני 1 שבוע, 2 ימים

Itamar

Wrong Notice: “REST API is disabled, blocking some features of WPML”

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

9 11 לפני 3 חודשים, 3 שבועות

lucaL-29

“REST API is disabled, blocking some features of WPML” & Performance

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

2 2 לפני 4 חודשים, 1 שבוע

Itamar

Test

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

1 2 לפני 10 חודשים, 3 שבועות

Amit

How to find my older support tickets

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

4 11 לפני 1 שנה

Amit

WordPress 5.0 is out with a new editor called Gutenberg. 1 2

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

8 19 לפני 1 שנה, 1 חודש

Amit

New WPML 4.0.4 beta solves Media issues 1 2 3 4

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

19 49 לפני 1 שנה, 8 חודשים

danielD-8

Page builder strings are not being saved in WPML Translation Editor

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

5 15 לפני 1 שנה, 9 חודשים

Amit

Resolve WPML 4 issues (Media & WooCommerce fixes) 1 2

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

15 33 לפני 1 שנה, 9 חודשים

peterH-61

Invalid site registration key error 1 2

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

15 31 לפני 1 שנה, 9 חודשים

tatianaorellana

Images of products in secondary language will not show 1 2 3

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

33 40 לפני 1 שנה, 9 חודשים

clemensS-4

Media is not included in WPML Blog version

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

4 11 לפני 1 שנה, 9 חודשים

Amit

Product category URL returns error (404)

נפתח על ידי Amit בEnglish Support
Quick solution available

4 14 לפני 2 שנים, 2 חודשים

davideG-16

WPML 3.8 Known Issues 1 2

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

8 16 לפני 2 שנים, 6 חודשים

michaelM-101

WPML 3.7 Known issues with update and key registration 1 2 3 4

נפתח על ידי Amit בEnglish Support

35 54 לפני 2 שנים, 11 חודשים

TECS international


All articles written by Amit: