Lionbridge היא המובילה בפתרונות תרגום ולוקליזציה. עם 26 משרדים ב-46 ארצות, הנכסים הלשוניים רבי האיכות שלנו מספקים תרגומים איכותיים ביותר מ-250 זוגות של שפות סביב לשעון. Lionbridge יכולה לנהל כל תוכן, כולל משפטי, טכני, מדעי החיים, תוכנה ועוד כדי לספק את הפתרון לו אתה זקוק לניהול התוכן הרב-לשוני שלך.

התחלת עבודה עם Lionbridge

כדי להתחיל את תרגום האתר שלך באמצעות Lionbridge onDemand, יש צורך להוריד את התוספים הבאים מהאתר wpml.org ולהתקין אותם:

  • WPML Multilingual CMS – תוסף הליבה.
  • WPML Translation Management – תוסף זה יאפשר לך להתחבר אל Lionbridge.
  • WPML String Translation – תוסף זה יאפשר תרגום של מחרוזות הממשק.

אם אין לך עדיין חשבון באתר wpml.org, צור אחד על-ידי בחירה בין התוכניות WPML Multilingual CMS ו-Multilingual CMS Lifetime.

ברגע שיהיה לך חשבון WPML, עקוב אחר המדריך להודה והתקנה של WPML. אל תשכח לרשום את WPML.

במקרה של בעיות, עיין במדריך לתחילת העבודה או שאל שאלה בפורום התמיכה.

תוכן עניינים

חיבור האתר שלך ל-Lionbridge
הפעלה ואימות של Lionbridge
שליחת תוכן לתרגום
קבלת תרגומים שהסתיימו
חיפוש תרגומים שהסתיימו
אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך
ביטול משימות תרגום

חיבור האתר שלך ל-Lionbridge

לאחר התקנה של כל התוספים, יש צורך לספק פרטים שיאפשרו לך לחבר בין WPML ל-Lionbridge. פרטים אלה הם מזהה שירות, מזהה מפתח גישה, מפתח גישה ונקודת קצה.


פרטי API בדף הפרופיל שלך ב-Lionbridge
פרטי API בדף הפרופיל שלך ב-Lionbridge

 

השדה האחרון 'מספר הזמנת עבודה' אינו נדרש, אם כי הוא מאפשר אישור אוטומטי של ההצעה.

אם אינך יכול למצוא פרטים אלה בפרופיל Lionbridge שלך, צור קשר עם התמיכה של Lionbridge. אם אינך לקוח קיים של Lionbridge, תוכל להירשם לחשבון חינם בכתובת https://ondemand.lionbridge.com/accounts/register/.

הפעלה ואימות של Lionbridge

ברגע שיהיו לך כל הנתונים הנחוצים, היכנס ללוח הבקרה של WordPress ופתח את WPML -> ניהול התרגום. לאחר מכן, עבור אל הכרטיסייה מתרגמים.


הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML
הכרטיסייה 'מתרגמים' ב-WPML

גלול למטה את המקטע שירותי תרגום זמינים ולחץ על הפעל מתחת לתיאור של Lionbridge.


הפעלה של Lionbridge
הפעלה של Lionbridge

המתן לטעינה מחודשת של הדף. לאחר מכן תראה את Lionbridge בראש הדף. לחץ על הלחצן אמת.


אימות של Lionbridge
אימות של Lionbridge

יופיע חלון מוקפץ. מלא את כל השדות בערכים מהאתר של Lionbridge. לסיום, לחץ על הלחצן שלח.


חלון הדו-שיח לאימות של Lionbridge
חלון הדו-שיח לאימות של Lionbridge

ברכות! ה-WordPress שלך מחובר ל-Lionbridge, ואתה מוכן להתחיל בתרגום האתר.

שליחת תוכן לתרגום

כדי להתחיל את תהליך התרגום, עבור אל WPML -> ניהול התרגום ובחר את הפוסטים או הדפים שאתה רוצה לתרגם על-ידי סימון תיבות הסימון התואמות בעמודה הראשונה.


בחירת דפים לתרגום
בחירת דפים לתרגום

לאחר מכן גלול מטה אל המקטע אפשרויות תרגום ובחר את השפות לתרגום. לשלב הבא, לחץ על הלחצן הוסף לסל התרגום.


בחר את השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם את התוכן
בחר את השפות שאליהן אתה רוצה לתרגם את התוכן

כשהדף ייטען מחדש, תראה כרטיסייה חדשה בראש הדף בשם סל התרגום. בכרטיסייה זו יופיעו רשימה של כל הפריטים (פוסטים, דפים, מחרוזות) והשפות שהוספת לסל.

כאן תוכל לאמת את התוכן שאתה רוצה לתרגם, להסיר פוסטים ודפים שנוספו בטעות ושלנות את שם האצווה. שם האצווה יופיע בכרטיסייה משימות תרגום ויעזור במציאת פרויקטים. כשתהיה מוכן, לחץ על הלחצן שלח את כל הפריטים לתרגום כדי לשלוח את הכל ל-Lionbridge.


שליחת פריטים לתרגום
שליחת פריטים לתרגום

בסיום תראה הודעת אישור קצרה בתחתית הדף.


מסמכים נשלחו לתרגום
מסמכים נשלחו לתרגום

מכיוון שהתוכן סופק ל-Lionbridge, עליך לקבל את ההצעה. אם סיפקת מספר הזמנת עבודה במהלך האישור, WPML ינסה לאשר את ההצעה באופן אוטומטי. כדי לוודא שהכל עבד כשורה, עקוב אחר הקישור אל כרטיסייה משימות תרגום מהודעת האישור או לחץ על הכרטיסייה משימות תרגום שבראש הדף. כשתחלץ על שם אצווה תועבר אל דף הפרויקט באתר של Lionbridge.


משימות תרגום בביצוע לאחר שליחה לתרגום
משימות תרגום בביצוע לאחר שליחה לתרגום

כאן ניתן לבדוק את סטטוס ההצעה ולקבל אותה אם הסטטוס שלה הוא ממתינה לאישור.


קבלת ההצעה
קבלת ההצעה

קבלת תרגומים שהסתיימו

כשסטטוס הפרויקט ב-Lionbridge יהיה הושלם, התרגומים מוכנים למסירה לאתר שלך.

חיפוש תרגומים שהסתיימו

כדי לחפש תרגומים שהסתיימו, בקר במשימות תרגום בתוך ניהול של WordPress -> WPML -> ניהול התרגום.

אתר את האצווה שאתה רוצה להוריד ולחץ על הלחצן סנכרן סטטוס.


חיפוש משימות תרגום שהושלמו
חיפוש משימות תרגום שהושלמו

אספקת התרגומים שהסתיימו לאתר שלך

בהתאם לתצורה שלך התרגומים יסופקו באופן אוטומטי או שניתן להביא אותם באופן ידני מלוח הניהול של WordPress.

כדי לבדוק את הגדרת התצורה, עבור אל WPML -> ניהול התרגום ועבור אל הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. גלול למטה או לחץ על הקישור מצב איסוף תרגומים שמתחת לכרטיסיות וקראה איזו אפשרות נבחרה.


בחירת שיטה למסירת תרגום
בחירת שיטה למסירת תרגום

משמעות האפשרות שירות התרגום יספק תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC היא שברגע שתרגום מוכן הוא יסופק לאתר שלך באופן אוטומטי.

המשמעות של האתר יביא את התרגומים באופן ידני היא שניתן להוריד תרגומים שהסתיימו מלוח הבקרה של התרגומים (WPML->ניהול התרגום) באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו שבתחתית הדף.


הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו
הבאה ידנית של תרגומים שהסתיימו

ביטול משימות תרגום

לא ניתן לבטל פרויקט שהותחל. הרגע האחרון לעשות זאת הוא בעת קבלת ההצעה. ניתן לדחות אותה על-ידי לחיצה על הלחצן מחק באתר של Lionbridge. שים לב שאם אתה משתמש במספר הזמנת עבודה, ייתכן שההצעה תתקבל באופן אוטומטי ולא תוכל לדחות אותה.


דחיית ההצעה
דחיית ההצעה

כאשר הצעה נדחית תוכל לסנכרן את מה שמופיע בכרטיסייה משימות תרגום של WPML על-ידי לחיצה על הלחצן סנכרן סטטוס.


חיפוש משימות תרגום שבוטלו
חיפוש משימות תרגום שבוטלו

בהתאם לתצורה של מצב איסוף התרגום, הסטטוס יסונכרן באופן אוטומטי או ידני לאחר שבדקת אם יש תרגומים שהסתיימו באמצעות הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו מהכרטיסייה לוח הבקרה של התרגומים.

לכן אם בחרת את האפשרות שירות התרגום יספק תרגומים באופן אוטומטי באמצעות XML-RPC, אינך נדרש לעשות דבר בשלב זה מלבד להמתין למסירה.


חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף תרגום באופן ידני
חיפוש משימות שבוטלו במצב איסוף תרגום באופן ידני

אם בחרת את האפשרות האתר יביא את התרגומים באופן ידני, יהיה עליך ללחוץ על הלחצן קבל תרגומים שהסתיימו.

כתוצאה מכך על WPML להסיר מהכרטיסייה משימות תרגום את כל המשימות השייכות לאצוות מבוטלות.


משימות שבוטלו יוסרו מהכרטיסייה 'משימות תרגום'
משימות שבוטלו יוסרו מהכרטיסייה 'משימות תרגום'

 

זכור שלא ניתן למחוק באופן ידני משימות מהכרטיסייה משימות תרגום באתר שלך. ראשית יש לדחות הצעה ב-Lionbridge, ולאחר מכן לסנכרן את סטטוס האצווה ב-WPML.


ראה מה אחרים אומרים

There are no reviews yet.