Skip Navigation
Contact developer Looking for a quick reply?
Type of work:

Add new features, Giúp tôi phát triển một cái gì đó, Help writing content, Integrate with an external system, Phát triển chức năng của trang web, SEO, Troubleshoot and fix problems, Tích hợp với hệ thống bên ngoài, Tư vấn chi tiết về một dự án tiềm năng, Update or fix an existing site, Visual design, Xây dựng một trang web mới

Project size:
  • Personal
  • Small Business
  • Agency/Enterprise
Maintenance:

I can maintain sites

Site categories:

Blog, Cuốn sách nhỏ, Danh mục, E-commerce, Giáo dục, Tư cách thành viên

Favorite WordPress themes:

Avada, The7

Project budget:

Minimum budget is 2000 USD

Report a problem

African web agency

WPML user since: Tháng Năm, 2013

Contractor since: Tháng Năm, 2019

Burkina Faso