Skip Navigation

WPML cho phép bạn chạy một trang WordPress bằng nhiều ngôn ngữ.

Quá trình thiết lập cơ bản của WPML mất vài phút và giúp bạn chuẩn bị trang web của mình chuyển sang đa ngôn ngữ. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh hành vi và giao diện trang web của mình để phù hợp với thông số kỹ thuật chính xác của bạn.

1) Biến trang web một ngôn ngữ của bạn thành trang web đa ngôn ngữ

2) Các chủ đề và plugin sẵn sàng cho đa ngôn ngữ

Nhóm tương thích của WPML kiểm tra hàng nghìn chủ đề và plugin. Bạn có thể tìm thấy những gì đã được thử nghiệm và hoạt động tốt với WPML trong các danh sách này.

Nếu bạn cần công việc tùy chỉnh bổ sung cho chủ đề hoặc plugin không được liệt kê, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhà thầu WPML .

Các tác giả chủ đề và plugin được hoan nghênh tham gia chương trình Go Global của WPML , nơi bạn có thể nhận trợ giúp để các sản phẩm của chúng tôi phối hợp tốt với nhau.

3) Xây dựng trang web đa ngôn ngữ với các loại Bài đăng , trường và phân loại tùy chỉnh

Tìm hiểu cách các loại bài đăng, trường và phân loại tùy chỉnh giúp khách hàng của bạn dễ dàng dịch và dễ dàng duy trì các trang web đa ngôn ngữ.

4) Phát triển các trang web đa ngôn ngữ với WPML và Trình tạo trang

5) Tài nguyên lập trình viên khác