Skip Navigation

So sánh chi phí bỏ ra cho từng plugin WordPress đa ngôn ngữ lớn, theo các tính năng cần thiết.

Cùng xem phân tích về WPML so với các đối thủ cạnh tranh. Chọn các tùy chọn bên dưới để xem chi phí dịch trang web theo từng plugin dịch WordPress phổ biến.

Giá cho năm đầu tiên
$89
$159
$1,990
$299
€99
Dịch giao diện quản trị
Dịch tự động sử dụng Google Translate
Dịch tự động sử dụng DeepL
SEO đa ngôn ngữ
Dịch các slug URL
Hỗ trợ WooCommerce
Quản lý dịch thuật
Số lượng dịch vụ dịch thuật tích hợp
1
2
1
70
Sở hữu bản dịch của bạn
Dịch email được gửi từ quản trị viên WordPress

* Các trang web kinh doanh có khoảng 20 trang, mỗi trang 500 từ. Các trang thương mại điện tử có 100 sản phẩm, mỗi sản phẩm có 300 từ. Sử dụng Công cụ tính giá dịch tự động của chúng tôi để ước tính giá chính xác hơn.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Cần sự giúp đỡ nhiều hơn? Đặt một câu hỏi