Skip Navigation

Plugin WPML Dịch chuỗi cho phép bạn dịch các văn bản không nằm trong bài đăng, trang và phân loại. Có thể kể đến các văn bản trong dòng giới thiệu của trang web, văn bản trong màn hình quản trị, tiêu đề widget và nhiều văn bản khác.

Trong plugin Dịch chuỗi, bạn có thể dịch các thành phần văn bản tĩnh trên trang web, nằm trong các chủ đề và plugin được chuẩn bị sẵn. Nếu bạn là nhà phát triển đang tạo các chủ đề, plugin hoặc trang web được xây dựng tùy chỉnh và muốn thêm hỗ trợ đa ngôn ngữ cho sản phẩm, hãy xem cách xây dựng dự án WordPress quốc tế hóa.

Trên trang này:

Tải xuống và kích hoạt plugin Dịch chuỗi

Mô-đun Dịch chuỗi của WPML đi kèm với các loại tài khoản CMS Đa ngôn ngữAgency Đa ngôn ngữ.

Plugin Trình cài đặt OTGS cho phép bạn dễ dàng cài đặt và kích hoạt plugin WPML lõi, plugin Dịch chuỗi và tất cả các thành phần WPML khác.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống tiện ích bổ sung Dịch chuỗi từ tài khoản WPML.org của mình, tại phần Tải xuống.

Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt plugin trên trang web của mình, hãy điều hướng đến WPML → Dịch chuỗi.

Cách tìm và dịch chuỗi bằng WPML

Hầu hết các trang web đều chứa nhiều chuỗi cần dịch. Các chuỗi này đến từ các chủ đề và plugin khác nhau trên trang web của bạn. Để xác định và chọn các chuỗi cụ thể mà bạn muốn dịch, bạn có thể sử dụng menu thả xuống ở đầu trang Dịch chuỗi. Bạn cũng có thể tìm kiếm chính xác văn bản mà bạn muốn dịch.

Lọc chuỗi để dịch

Không thể tìm thấy một chuỗi cụ thể mà bạn muốn dịch?

Theo mặc định, WPML không tải mọi chuỗi vào bảng Dịch chuỗi.

Xem cách tìm và thêm chuỗi vào Dịch chuỗi.

Dịch chuỗi thủ công

Khi bạn đã xác định được chuỗi cần dịch, hãy nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên dưới lá cờ của ngôn ngữ bạn muốn dịch sang.

Nhấn vào biểu tượng dấu cộng để dịch chuỗi

Bạn có thể lưu bản dịch của mình bằng cách nhấn phím enter hoặc phím tab trên bàn phím hoặc nhấp chuột ra khỏi cửa sổ. Phím tab cho phép bạn chuyển đổi giữa các ngôn ngữ mà không cần nhấp chuột.

Bạn cũng có thể chọn nhiều chuỗi để dịch. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chuỗi và chọn ngôn ngữ trong danh sách. Sau đó, nhấp vào Dịch và đi đến WPML → Bản dịch để dịch chúng bằng Trình biên dịch nâng cao.

Gửi chuỗi cho người dịch

Với WPML , bạn có thể gửi chuỗi cho người dịch của mình. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh chuỗi bạn muốn gửi để dịch. Sau đó, chọn ngôn ngữ trong danh sách và thêm chuỗi vào dự án dịch.

Thêm chuỗi vào dự án dịch

Từ dự án dịch, chỉ định công việc dịch cho (các) người dịch của bạn và dịch các chuỗi bằng Trình biên dịch nâng cao. Bạn cũng có thể gửi dự án dịch cho một Nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật.

Tự động dịch chuỗi

Từ plugin WPML Dịch chuỗi, bạn cũng có thể chọn các chuỗi để dịch tự động. Cách thực hiện việc này tùy thuộc vào chế độ dịch và số lượng người dịch của trang web.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang thông tin về dịch chuỗi tự động.

Cách xóa một chuỗi

Khi bạn không còn sử dụng một chủ đề hoặc plugin nhất định, bạn có thể sẽ muốn xóa các chuỗi liên kết với nó. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần chọn các chuỗi muốn xóa và nhấp vào Xóa các chuỗi đã chọn.

Xóa một chuỗi

Để xóa tất cả các chuỗi chưa được dịch thuộc một miền nhất định, hãy cuộn xuống Xóa chuỗi theo miền và nhấp vào Xóa chuỗi. Chọn miền của các chuỗi không cần thiết và nhấp vào Xóa. Các chuỗi chưa được dịch thuộc các miền này sẽ không còn xuất hiện trên màn hình Dịch chuỗi.

Xóa tất cả các chuỗi của một tên miền nhất định

Bạn luôn có thể thêm lại các chuỗi bằng cách truy cập WPMLBản địa hóa chủ đề và plugin. Chọn plugin hoặc chủ đề và quét nó để tải lại các chuỗi cần dịch.

Cách dịch chủ đề và plugin được lập trình bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

Nếu chủ đề hoặc plugin bạn đang sử dụng được lập trình bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh thì WPML có thể sẽ phân loại sai ngôn ngữ gốc của chuỗi. Vui lòng xem tài liệu của chúng tôi về cách thay đổi ngôn ngữ gốc của từng chuỗi riêng lẻ và toàn bộ miền trên trang Dịch chuỗi.

Nhập và xuất tệp PO

Bạn có thể nhập bản dịch từ các nguồn khác và xuất bản dịch hiện tại của mình bằng tệp PO.

Nếu bạn chọn xuất chuỗi mà không có bản dịch, phần mở rộng của tệp sẽ là .pot (Portable Object Template). Nếu bạn xuất cả bản dịch, phần mở rộng sẽ là .po.

Khi nhập bản dịch, bạn cần chọn ngôn ngữ nhập.

Dành cho nhà phát triển: Tạo tệp cấu hình ngôn ngữ

Các tác giả chủ đề và plugin được khuyến khích thêm tệp cấu hình ngôn ngữ vào mã lệnh của họ, tệp này giúp WPML nhận diện các chuỗi trong bảng wp_options cần đăng ký dịch. Việc này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dùng cuối khi họ định cấu hình cho các trang web đa ngôn ngữ.