דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Woocommerce email doesn't get translated even if all strings are translated

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 14 לפני 8 שעות, 20 דקות

John

Product categories doesn't count correctly & random empty shop page 1 2

נוצר על ידי John בEnglish Support

3 26 לפני 8 שעות, 20 דקות

John

Switching language on ajax product categories with redirect to shop 1 2

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 20 לפני 2 שבועות, 4 ימים

Yvette

Product categories images and custom images doesn't copy

נוצר על ידי John בEnglish Support
Quick solution available

2 15 לפני 3 שבועות, 4 ימים

John

WPML Currency on Ajax product tabs

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 13 לפני 3 שבועות, 5 ימים

Carlos Rojas

Wpml email subjects shortcodes

נוצר על ידי John בEnglish Support
Quick solution available

2 11 לפני 4 שבועות, 1 יום

John

Slow checkout on bacs and cash

נוצר על ידי John בEnglish Support
Quick solution available

2 4 לפני 1 חודש, 4 שבועות

Carlos Rojas

Issues with mini cart on language switch and product delete on cart 1 2 3

נוצר על ידי John בEnglish Support

3 32 לפני 1 חודש, 4 שבועות

Alejandro

Yoast SEO Multilingual 1.0.2 – broke shop pagination on 2nd language

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 3 לפני 6 חודשים, 3 שבועות

John

WPML Fatal errors RuntimeException

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 7 לפני 7 חודשים, 3 שבועות

John

Auto-redirect problem with different (parked) domains per language without wwww

נוצר על ידי John בEnglish Support

1 2 לפני 10 חודשים, 2 שבועות

John

Payment Gateways not showing up on Motors Theme 1 2

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 23 לפני 1 שנה, 1 חודש

John

Price Based on Country Switcher Plugin & WPML

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 12 לפני 1 שנה, 2 חודשים

John

Translate a function for atribute

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 6 לפני 1 שנה, 5 חודשים

Laura

Motors Rent A Car WPML Compability

נוצר על ידי John בEnglish Support

2 4 לפני 1 שנה, 5 חודשים

John


All articles written by John: