דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Pending comments not visible

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

5 15 לפני 3 חודשים

Mohammed

Post image thumbnail not loading. Also yoast seo things there is no image.

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 10 לפני 9 חודשים, 2 שבועות

Sergio

This page isn’t working is currently unable to ha

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 12 לפני 1 שנה, 3 חודשים

Bobby

Bookly – turn off add-on on the other language

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 3 חודשים

Bruno

wpml-ls-flag html on hover the language switcher

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 3 חודשים

Riffaz

404 errors on media links after WPML update 1 2

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 19 לפני 1 שנה, 4 חודשים

Carlos Rojas

Wrong domain when setting different domain per language in the settings

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 5 חודשים

Itamar

uplicate entry 'af14635f29dbb63b3c77d5143036a5e2' for key 'uc_domain_name_contex

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 5 חודשים

Carlos Rojas

How to set a locale without the country?

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support
Quick solution available

4 12 לפני 2 שנים, 2 חודשים

Cristina

How to translate html code from admin screen

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

1 2 לפני 2 שנים, 3 חודשים

Sergio

Menu flag is strestched

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support
Quick solution available

2 3 לפני 2 שנים, 3 חודשים

Sergio

Why it lets me translate only the title?

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 11 לפני 2 שנים, 3 חודשים

Sergio

Schema.org from Yoast SEO not translated

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 3 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Sergio

PHP Fatal error: Uncaught InvalidArgumentException […] post_attachment error

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 5 לפני 2 שנים, 12 חודשים

Sergio

Language flags not showing on AMP pages

נפתח על ידי Sergio בEnglish Support

2 13 לפני 3 שנים, 1 חודש

Bigul


All articles written by Sergio: