Skip Navigation

Với WPML, bạn có thể chọn và gửi nội dung cần dịch trực tiếp từ bảng điều khiển Quản lý dịch thuật. Bạn có thể thiết lập để nội dung được dích bởi chính bạn, bởi những người dùng khác trên trang web hoặc bởi các dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp.

Quản lý dịch thuật là một tính năng có trong tài khoản WPML CMS Đa ngôn ngữ và WPML Agency Đa ngôn ngữ, giúp bạn thiết lập người dịch cho trang web, chọn nội dung cần dịch và quản lý công việc dịch thuật của mình. Ngay cả khi bạn chọn dịch tự động toàn bộ trang web của mình, vẫn có thể có một số nội dung bạn cần dịch bằng tính năng Quản lý dịch thuật.

Hãy xem đoạn video ngắn bên dưới để tìm hiểu cách sử dụng tính năng Quản lý dịch thuật WPML, giúp dịch nội dung nhanh chóng và dễ dàng:

Trên trang này

Quyết định ai sẽ dịch trang web của bạn

WPML cung cấp cho bạn tùy chọn để:

Có hai cách để bạn chọn người dịch trang web của mình:

 • Tại Trình hướng dẫn thiết lập khi lần đầu kích hoạt WPML. Hãy chọn tùy chọn Dịch một phần: tôi muốn chọn nội dung cần dịch.
 • Bằng cách truy cập WPMLQuản lý dịch thuật và nhấp vào tab Người dịch.

Quyết định ai sẽ dịch trang web của bạn trong trình hướng dẫn thiết lập WPML

Quyết định ai sẽ dịch trang web của bạn qua tính năng Quản lý dịch thuật

Không thể sử dụng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp nếu trang web của bạn được đặt ở chế độ dịch mọi thứ tự động. Tương tự, bạn không thể sử dụng chế độ dịch này nếu bạn đã sử dụng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp.

Người dùng được thiết lập làm người dịch cũng có khả năng xem lại bản dịch tự động nếu bạn sử dụng chế độ Dịch mọi thứ tự động.

Đặt trạng thái xuất bản cho bản dịch

WPML cho phép bạn chọn trạng thái xuất bản cho bản dịch.

Bạn có thể chọn lưu bản dịch dưới dạng bản nháp hoặc chọn trạng thái tương tự nội dung trong ngôn ngữ gốc.

Để đặt tùy chọn này, hãy đi tới WPML → Cài đặt và cuộn đến phần Tùy chọn tài liệu đã dịch.

Dịch trang, bài đăng và loại Bài đăng tùy chỉnh

Để dịch một trang, bài đăng, biểu mẫu hoặc loại bài đăng từ Bảng điều khiển Quản lý dịch thuật:

 1. Sử dụng các bộ lọc để chọn nội dung được hiển thị trong danh sách (WPML chỉ hiển thị 200 kết quả cùng một lúc vì mục đích hiệu suất).
 2. Chọn nội dung cần dịch.
 3. Chọn ngôn ngữ để dịch (hoặc sao chép).

Sau đó, bạn có thể chọn dịch nội dung tự động hoặc giao nội dung đó cho người dịch.

Gửi nội dung để dịch tự động

Nếu bạn có điểm tín dụng dịch thuật, bạn có thể trực tiếp gửi hàng loạt nội dung để dịch tự động từ Bảng điều khiển Quản lý dịch thuật.

Gửi hàng loạt nội dung để dịch tự động

Sau khi nhấp vào nút Bắt đầu dịch, bạn có thể theo dõi trạng thái của bản dịch tự động ở đầu trang.

Theo dõi trạng thái dịch tự động

Sau khi bản dịch tự động hoàn tất, bạn hoặc người dịch của bạn có thể xem lại nội dung tại WPMLBản dịch.

Chỉ định bản dịch cho người dịch

Bạn cũng có thể chọn giao bản dịch cho người dịch.

Nếu bạn là người dịch duy nhất của trang web, hãy nhấp vào Dịch các nội dung đã chọn. Bạn có thể truy cập bất kỳ dự án dịch thuật nào tại WPMLBản dịch.

Nếu bạn làm việc với nhiều biên dịch hoặc với dịch vụ dịch thuật, hãy thêm các trang bạn muốn dịch vào dự án dịch thuật của mình.

Thêm nội dung bạn muốn giao cho người dịch vào Dự án dịch thuật

Bạn có thể lặp lại quá trình này nhiều lần trước khi thực sự gửi nội dung (dự án) để dịch. Bằng cách này, bạn có thể thu thập nội dung từ các phần khác nhau của trang web và gửi đi dịch cùng một lúc.

Sau khi thêm nội dung vào dự án, hãy nhấp vào tab Dự án dịch thuật. Hoạt động này tương tự như bước thanh toán trên các trang Thương mại điện tử.

Gửi các mục cần dịch từ tab Dự án dịch thuật

Xem lại nội dung bạn đang gửi để dịch và chọn người sẽ dịch nội dung đó (nếu ngôn ngữ có nhiều tùy chọn dịch). Bạn cũng có thể đặt tên cho dự án và đặt thời hạn. Sau đó, gửi dự án tới người dịch.

Để ước tính lượng nội dung bạn gửi để dịch, hãy sử dụng công cụ đếm từ trên trang web của WPML.

Dịch chuỗi

Thông thường, bạn sẽ gửi nội dung cần dịch từ Bảng điều khiển Quản lý dịch thuật. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần dịch các văn bản không thuộc bất kỳ trang cụ thể nào. Ví dụ: bạn có thể cần dịch tiêu đề widget hoặc dòng giới thiệu của trang web.

Để làm được như vậy, hãy sử dụng Dịch chuỗi của WPML:

 1. Tìm kiếm chuỗi của bạn bằng bộ lọc ở đầu trang.
 2. Chọn chuỗi bạn muốn dịch.
 3. Thêm chuỗi vào Dự án dịch thuật của bạn.
Thêm chuỗi vào Dự án dịch thuật

Sau đó, đi tới WPMLQuản lý dịch thuật và nhấp vào tab Dự án dịch thuật để hoàn tất việc gửi chuỗi cần dịch. Nếu bạn đang tự dịch trang web, hãy truy cập WPMLBản dịch để thực hiện và dịch công việc dịch thuật.

Với WPML, bạn cũng có tùy chọn dịch chuỗi tự động.

Dịch phương tiện truyền thông

Một số nội dung của bạn sẽ bao gồm hình ảnh và các phương tiện khác. Ví dụ: bạn có thể có các trang có ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu PDF đính kèm.

Thông thường, nội dung bản dịch sẽ bao gồm phương tiện truyền thông tương tự nội dung gốc. Bạn có thể sử dụng tiện ích bổ sung WPML Dịch phương tiện truyền thông để đưa các phương tiện truyền thông khác nhau vào bản dịch.

Bảng điều khiển WPML Dịch phương tiện truyền thông
Bảng điều khiển WPML Dịch phương tiện truyền thông

Cách hủy công việc dịch thuật

Người quản lý dịch thuật và chủ sở hữu trang web có thể hủy các công việc dịch thuật chưa được thực hiện.

Xin lưu ý rằng nếu công việc đã được giao cho người dịch và đang được thực hiện thì bạn không thể hủy được. Nếu bạn sử dụng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp, bạn vẫn có thể bị tính phí cho bản dịch nếu bản dịch đang được tiến hành.

Để hủy công việc dịch thuật:

 1. Đi tới WPMLQuản lý dịch thuật và nhấp vào tab Công việc.
 2. Tìm công việc bạn muốn hủy.
 3. Nhấp vào biểu tượng thùng rác.
Hủy công việc dịch thuật

Nếu bạn sử dụng Tự động dịch mọi thứ thì tab Công việc sẽ không khả dụng. Tất cả công việc đều được dịch tự động và không thể hủy được.

Cách kiểm tra trạng thái công việc dịch thuật

Bạn có thể xem trạng thái công việc mà bạn đã gửi đi dịch ở hai nơi. Bảng điều khiển Quản lý dịch thuật hiển thị các biểu tượng trạng thái bên cạnh mỗi tài liệu.

Biểu tượng trạng thái dịch trong Bảng điều khiển Quản lý dịch thuật

Di chuột qua các biểu tượng này để xem ý nghĩa của chúng.

Tùy thuộc vào việc bạn đã gửi trang dịch hay chưa, bạn sẽ thấy một hoặc hai biểu tượng Hành động:

 1. Bạn có thể đính kèm Ghi chú cho người dịch bằng cách nhấp vào biểu tượng có dấu cộng.
 2. Biểu tượng Kiểm tra trạng thái và nhận bản dịch hiển thị khi công việc dịch của người dịch từ xa đang được tiến hành.
Các hoạt động khả dụng

Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang WPMLQuản lý dịch thuật và nhấp vào tab Công việc. Ở đó, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các công việc dịch thuật của mình và bạn có thể hủy bất kỳ công việc nào bạn đã gửi và chưa được dịch.